Gå til hovedindhold

Nedgravet affaldsløsning

Affaldsbeholdere, der er helt eller delvist nedgravet

Indhold

  Ikast-Brande Kommune skal altid tages med på råd inden etableringen for at sikre at tilkørselsforholdene, affaldskapaciteten og placeringen m.v. er i overensstemmelse med regulativerne.

  Indledning - nedgravede affaldsløsninger

  Ikast-Brande Kommune tilbyder mulighed for, at der etableres nedgravede affaldsløsninger i form af undergrundscontainere ved boligforeninger, ejerforeninger, sommerhusområder og lignende. Bor du, hvor flere boliger hører sammen, kan det måske betale sig at få en fælles affaldsløsning.
  Som udgangspunkt skal der være mindst 15 husstande, før det kan betale sig for Jer, at gå over til undergrundscontainere. Affaldsløsningen giver mulighed for at sortere husholdningsaffaldet lige ved døren til "grå og grøn dagrenovation", papir & pap, glas & flasker og øvrigt emballageaffald som dåser & plastdunke. Undergrundscontainere fås i størrelserne 1,3 m3, 3 m3 og 5 m3, og Ikast-Brande Kommune giver tilskud til ordningen.

  Tilmeldingsblanket

  Ved at klikke her finder du tilmeldingsblanket i WORD eller PDF