Gå til hovedindhold

Priser - Dagrenovation

Se priserne på de forskellige ordninger

Indhold

  Private husstande - Dagrenovation

  Dagrenovation
  (Tømning hver 2. uge)
  Private husstande 

  Takst 2020
  Ekskl. moms

  Takst 2021
  Ekskl. moms
  Takst 2021
  Inkl. moms
  240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning)400,00500,00625,00
  240 l enkelt beholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)500,00600,00750,00
  Skelordning**-80,00-80,00-100,00


  *) Kan kun vælges som ekstra beholder. Er et supplement til eksisterende ordning.

  **) Hvis husstanden tilmelder sig skelordning fratrækkes 100,00 kr. fra den faste afgift pr. år. pr. beholder. Ordningen gælder for husstande inden for bymæssig bebyggelse og i sommerhusområderne Guldforhoved og Rørbæk Sø.

  Genbrugsplads, miljøøer m.v. for private.

  Genbrugsplads, miljøøer m.v. for private.
  Enhedsafgift pr. ejendom/lejemål
  Takst 2020
  Ekskl. moms
  Takst 2021
  Ekskl. moms
  Takst 2021
    Inkl. moms
  Administration100,00100,00125,00
  Storskraldsordning5,008,0010,00
  Papir- og glasindsamling  125,00160,00200,00
  Farligt affald50,0060,0075,00
  *Genbrugsplads800,00872,001.090,00
  I alt "Genbrugsordninger"1.080,001.200,001.500,00

  *Genbrugspladsgebyr for etageboliger, lejligheder m.v. kan nedsættes til ½ gebyr - dvs. 436,00 kr. ekskl. moms pr. boligenhed. Principperne for hvem der kan opkræves et nedsat genbrugspladsgebyr fastsættes i regulativ for husholdningsaffald.

  Sommerhusområder - Dagrenovation

  Dagrenovation (Tømning hver 2. uge i perioden fra 1. april til 1. oktober)
  Sommerhusområder     
  Takst 2020
  Ekskl. moms 
  Takst 2021     Ekskl. moms Takst 2021      Inkl. moms
  240 l dobbelt beholder ved sommerhus
  (5 kg frivægt pr. tømning)
  300,00400,00500,00
  240 l enkelt beholder + kompostbeholder
  (5 kg frivægt pr. tømning)
  400,00500,00625,00
  Skelordning**-80,00-80,00-100,00

  Boligforeninger - erhverv og kommunale institutioner - Dagrenovation

  Dagrenovation
  (Tømning hver 2. uge)
  Boligforeninger
  - erhverv og kommunale institutioner

  Takst 2020
  Ekskl. moms
  Takst 2021
  Ekskl. moms
  Takst 2021
  Inkl. moms
  600 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *2.000,002.100,002.625,00
  800 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg)*2.000,002.100,002.625,00
  240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning)400,00500,00625,00
  240 l enkelt beholder - grå affald
  (5 kg frivægt pr. tømning)
  500,00600,00750,00

  *Den årlige frivægt på 1.040 kg. pr. år pålægges den enkelte beholder/container Der udlignes ikke frivægt mellem de enkelte containere/beholdere

  Institutioner - Dagrenovation

  Dagrenovation
  (Tømning hver 2. uge) 
  Institutioner

  Takst 2020
  Ekskl. moms 
  Takst 2021
  Ekskl. moms 
  Takst 2021
  Inkl. moms
  12.000 l container (460 frivægt pr tømning)28.000,0028.000,0035.000,00

  Tømning af nedgravede containere - Dagrenovation

  Tømning af nedgravede containere 
  "underground / molok containere"
  Takst 2020
  Ekskl. moms 
  Takst 2021     Ekskl. moms Takst 2021   Inkl. moms
  Dagrenovation:
  Restaffald = op til 5 m3
  Og grøn affald = op til 3 m3
  12.000,0012.200,0015.250,00
  Dagrenovation:
  Restaffald = op til 3 m3
  Og grøn affald = op til 3 m3
  10.000,0010.200,0012.750,00
  Dagrenovation:
  Restaffald = op til 3 m3
  Og grøn affald = 0,8 m3
  8.000,008.200,0010.250,00
  Dagrenovation:
  *Ekstra container til restaffald, op til 5 m3
  12.000,0012.200,0015.250,00
  Dagrenovation:
  *Ekstra container til restaffald, op til 3 m3
  10.000,0010.200,0012.750,00

  *) OBS kan kun vælges, som supplement til et sæt af dagrenovationscontainere.

  Ved etablering af nedgravede containere skal grundejer selv afholde alle etableringsomkostninger til anskaffelse og nedgravning af containere.

  Retningslinjer for etablering af nedgravede containere i Ikast-Brande Kommune skal følges.

  Etablering skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.

  Eablering og tømning af fællesløsninger

  Etablering og tømning af fællesløsninger

  Takst 2020
  Ekskl. moms

  Takst 2021
  Ekskl. moms
  Takst 2021
  Inkl. moms

  Dagrenovation:
  Fælles affaldsløsning - indkøb og etablering
  Restaffald = op til 5 m3 og grøn affald = op til 3 m3
  Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas.

  32.000,0032.000,0040.000,00

  Dagrenovation:
  Fælles affaldsløsning - indkøb og etablering
  Restaffald = op til 3 m3 og grøn affald = op til 3 m3
  Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas.

  30.000,0030.000,0037.500,00

  Dagrenovation:
  Fælles affaldsløsning - indkøb og etablering
  Restaffald = op til 3 m3 og grøn affald = op til 0,8 m3 
  Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas.

  28.000,0028.000,0035.000,00

  Dagrenovation:
  * Ekstra container til restaffald, op til 5 m3

  14.000,0014.000,0017.500,00

  * OBS kan kun vælges, som supplement til et sæt dagrenovationscontainere

  Etablering og tømning af fællesløsninger

  Etablering og tømning af fællesløsninger - opkrævning pr. grundejer

  Forudsætning: Boligområder udlagt til fællesløsning med min 20 stk. boligenheder.

  OBS kun etageboliger/tæt lav bebyggelse

  Takst 2020
  Ekskl. moms

  Takst 2021  Ekskl moms Takst 2021  Inkl. moms

  Fællesløsning i boligområde, som er udlagt til fælles affaldsløsning - afregning pr. grundejer. Fælle saffaldsløsning - indkøb og etablering

  Restaffald = op til 5 m3 og grøn affald = op til 3 m3 - Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas, jf. vejledning

  1.200,001.200,001.500,00

  Vejledning/retningslinjer for etablering af nedgravede containere skal følges. Der tømmes kun godkendte affaldsløsninger i kommunen.

  Diverse takster

  Diverse takster Takst 2020
  Ekskl. moms
  Takst 2021
  Ekskl. moms
  Takst 2021
    Inkl. moms
  Pris pr. kg ud over frivægt2,002,002,50

  Ekstra tømning 240 l beholder

  80,00160,00200,00
  Ekstra tømning 600 - 800 l beholder100,00200,00250,00
  Ekstra tømning: 12.000 l container1.000,001.000,001.250,00
  Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og grønt affald1.000,001.000,001.250,00
  Gebyr for tilslutning af beholder680,00680,00850,00
  Gebyr for ombytning af beholder200,00200,00250,00
  Bestilling af SMS kode til ekstra affaldssæk20,0020,0025,00
  NY: Administrationstillæg ved ændring af gebyr for erhverv på genbrugspladserNY200,00250,00
  Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder200,00200,00250,00
  Rengøring af beholder*240,00240,00300,00
  Montering af lås på beholdere/låsebeslag400,00400,00500,00
  Kompostbeholder, køb af ekstra kompostbeholder100,00300,00375,00
  NY: Bigbag - køb af 1. stk. bigbagNY160200
  Specialafhentning - kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande KommuneAfregning efter medgået tidAfregning efter medgået tidAfregning efter medgået tid

  *) Kan opkræves ved ombytning/afhentning af beholder, som efter 14 dages frist ikke er rengjort

  Eksempel på samlet afgift for en bolig - priser er ekskl. moms:

  Dagrenovation:
  240 l dobbelt beholder (frivægt: 5 kg pr. tømning - 130 kg pr. år)                           500,00
  400 kg affald / år (400-130=270 kg) * 2,00                                                          540,00
  Genbrugsplads og miljøøer                                                                                1.200,00

  I alt ekskl. moms                                                                                            2.240,00

  Ud over 5 kg affald pr. tømning koster det (kr./kg)                                                    2,00