Gå til hovedindhold

Priser - Dagrenovation

Se priserne på de forskellige ordninger

Grøn og grå pose

Indhold

   

  Dagrenovation
  (Tømning hver 2. uge)
  Private husstande 

  Takst 2021
  Inkl. moms

  Takst 2022
  Momsfrit
  240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning) 625,00 625,00
  240 l enkelt beholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning) 750,00 750,00
  Skelordning** -100,00 -100,00


  *) Kan kun vælges som ekstra beholder. Er et supplement til eksisterende ordning.

  **) Hvis husstanden tilmelder sig skelordning fratrækkes 100,00 kr. fra den faste afgift pr. år. pr. beholder. Ordningen gælder for husstande inden for bymæssig bebyggelse og i sommerhusområderne Guldforhoved og Rørbæk Sø.

  Genbrugsplads, miljøøer m.v. for private.
  Enhedsafgift pr. ejendom/lejemål
  Takst 2021
  Inkl. moms
  Takst 2022
  Momsfrit
  Administration 125,00 100,00
  Storskraldsordning 10,00 10,00
  Papir- og glasindsamling 200,00 225,00
  Farligt affald 75,00 75,00
   *Genbrugsplads 1.090,00 1.380,00
   I alt "Genbrugsordninger" 1.500,00 1.790,00

  *Genbrugspladsgebyr for etageboliger, lejligheder m.v. kan nedsættes til ½ gebyr - dvs. 690,00 kr. ekskl. moms pr. boligenhed. Principperne for hvem der kan opkræves et nedsat genbrugspladsgebyr fastsættes i regulativ for husholdningsaffald. 

   

  Dagrenovation (Tømning hver 2. uge i perioden fra 1. april til 1. oktober)
  Sommerhusområder     
  Takst 2021
  Inkl. moms 

  Takst 2022     Momsfrit

  240 l dobbelt beholder ved sommerhus
  (5 kg frivægt pr. tømning)
  500,00 500,00
  240 l enkelt beholder + kompostbeholder
  (5 kg frivægt pr. tømning)
  625,00 625,00
  Skelordning** -100,00 -100,00

   

   

  Dagrenovation
  (Tømning hver 2. uge)


  Boligforeninger

  Takst 2021
  Inkl. moms
  Takst 2022
  Momsfrit
  600 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) * 2.625,00 2.625,00
  800 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg)* 2.625,00 2.625,00
  240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning) 625,00 625,00
  240 l enkelt beholder - grå affald
  (5 kg frivægt pr. tømning)
  750,00 750,00
       

  *Den årlige frivægt på 1.040 kg. pr. år pålægges den enkelte beholder/container Der udlignes ikke frivægt mellem de enkelte containere/beholdere

  Dagrenovation
  (Tømning hver 2. uge) 

  Takst 2021
  Inkl. moms 
  Takst 2022
  Momsfrit
  12.000 l container (460 frivægt pr tømning)       35.000,00 35.000,00

   

  Tømning af nedgravede containere 
  "underground / molok containere"
  Takst 2021
  Inkl. moms 
  Takst 2022 Momsfrit 
  Dagrenovation:
  Restaffald = op til 5 m3
  Og grøn affald = op til 3 m3
  15.250,00 15.250,00
  Dagrenovation:
  Restaffald = op til 3 m3
  Og grøn affald = op til 3 m3
  12.750,00 12.750,00
  Dagrenovation:
  Restaffald = op til 3 m3
  Og grøn affald = 0,8 m3
  10.250,00 10.250,00
  Dagrenovation:
  *Ekstra container til restaffald, op til 5 m3
  15.250,00 15.250,00
  Dagrenovation:
  *Ekstra container til restaffald, op til 3 m3
  12.750,00 12.750,00

  *) OBS kan kun vælges, som supplement til et sæt af dagrenovationscontainere.

  Ved etablering af nedgravede containere skal grundejer selv afholde alle etableringsomkostninger til anskaffelse og nedgravning af containere.

  Retningslinjer for etablering af nedgravede containere i Ikast-Brande Kommune skal følges.

  Etablering skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.

   

  Etablering og tømning af fællesløsninger

  Takst 2021
  Inkl. moms

  Takst 2022
  Momsfrit

  Dagrenovation:
  Fælles affaldsløsning - indkøb og etablering
  Restaffald = op til 5 m3 og grøn affald = op til 3 m3
  Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas.

  40.000,00 40.000,00

  Dagrenovation:
  Fælles affaldsløsning - indkøb og etablering
  Restaffald = op til 3 m3 og grøn affald = op til 3 m3
  Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas.

  37.500,00 37.500,00

  Dagrenovation:
  Fælles affaldsløsning - indkøb og etablering
  Restaffald = op til 3 m3 og grøn affald = op til 0,8 m3 
  Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas.

  35.000,00 35.000,00

  Dagrenovation:
  * Ekstra container til restaffald, op til 5 m3

  17.500,00 17.500,00

   * OBS kan kun vælges, som supplement til et sæt dagrenovationscontainere

   

  Etablering og tømning af fællesløsninger - opkrævning pr. grundejer

  Forudsætning: Boligområder udlagt til fællesløsning med min 20 stk. boligenheder.

  OBS kun etageboliger/tæt lav bebyggelse

  Takst 2021
  Inkl. moms

  Takst 2022  Momsfrit 

  Fællesløsning i boligområde, som er udlagt til fælles affaldsløsning - afregning pr. grundejer. Fælle saffaldsløsning - indkøb og etablering

  Restaffald = op til 5 m3 og grøn affald = op til 3 m3 - Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas, jf. vejledning

  1.500,00 1.500,00

  Vejledning/retningslinjer for etablering af nedgravede containere skal følges. Der tømmes kun godkendte affaldsløsninger i kommunen.

  Diverse takster Takst 2021
  Inkl. moms
  Takst 2022
  Momsfrit
  Pris pr. kg ud over frivægt 2,50 2,50

  Ekstra tømning 240 l beholder

  200,00 200,00
  Ekstra tømning 600 - 800 l beholder 250,00 250,00
  Ekstra tømning: 12.000 l container 1.250,00 1.250,00
  Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og grønt affald 1.250,00 1.250,00 
  Gebyr for tilslutning af beholder 850,00 850,00
  Gebyr for ombytning af beholder 250,00 250,00
  Bestilling af SMS kode til ekstra affaldssæk 25,00 25,00
  Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder 250,00 250,00
  Rengøring af beholder* 300,00 300,00
  Køb af lås til beholdere/låsebeslag 500,00 500,00
  Kompostbeholder, køb af ekstra kompostbeholder 375,00 375,00
  NYT: Big bag - Køb af op til 6 stk. big bag, pris pr. stk. 785,00 785,00
  Specialafhentning - kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune Afregning efter medgået tid Afregning efter medgået tid

  *) Kan opkræves ved ombytning/afhentning af beholder, som efter 14 dages frist ikke er rengjort

  Eksempel på samlet afgift for en bolig - priser er ekskl. moms:

  Dagrenovation:
  240 l dobbelt beholder (frivægt: 5 kg pr. tømning - 130 kg pr. år)                           625,00
  400 kg affald / år (400-130=270 kg) * 2,50                                                          540,00
  Genbrugsplads og miljøøer                                                                                1.790,00

  I alt - momsfrit                                                                                                2.240,00

  Ud over 5 kg affald pr. tømning koster det (kr./kg)                                                    2,50