Priser - Dagrenovation

Se priserne på de forskellige ordninger

Grøn og grå pose

Private husstande - Dagrenovation

Dagrenovation
(Tømning hver 2. uge)
Private husstande 

Takst 2019
Ekskl. moms

Takst 2020
Ekskl. moms
Takst 2020
Inkl. moms
240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning)225,00400,00500,00
240 l enkelt beholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)325,00500,00625,00
240 l ekstra enkelt beholder - grå affald  (5 kg frivægt pr. tømning)*  325,00500,00625,00
Skelordning**-80,00-80,00-100,00


*) Kan kun vælges som ekstra beholder. Er et supplement til eksisterende ordning.

**) Hvis husstanden tilmelder sig skelordning fratrækkes 100,00 kr. fra den faste afgift pr. år. Ordningen gælder for husstande inden for bymæssig bebyggelse og i sommerhusområderne Guldforhoved og Rørbæk Sø.

Sommerhusområder - Dagrenovation

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge i perioden fra 1. april til 1. oktober)
Sommerhusområder     
Takst 2019
Ekskl. moms 
Takst 2020     Ekskl. moms Takst 2020      Inkl. moms
240 l dobbelt beholder ved sommerhus
(5 kg frivægt pr. tømning)
125,00300,00375,00
240 l enkelt beholder + kompostbeholder
(5 kg frivægt pr. tømning)
225,00400,00500,00
Skelordning**-80,00-80,00-100,00

Boligforeninger - erhverv og kommunale institutioner - Dagrenovation

Dagrenovation
(Tømning hver 2. uge)
Boligforeninger
- erhverv og kommunale institutioner

Takst 2019
Ekskl. moms
Takst 2020
Ekskl. moms
Takst 2020
Inkl. moms
00 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *1.500,002.000,002.500,00
800 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg)*1.500,002.000,002.500,00
240 l dobbelt beholder (5 kg frvægt pr. tømning)225,00400,00500,00
240 l enkelt beholder - grå affald
(5 kg frivægt pr. tømning)
325,00500,00625,00

*Den årlige frivægt på 1.040 kg. pr. år pålægges den enkelte beholder/container Der udlignes ikke frivægt mellem de enkelte containere/beholdere

Institutioner - Dagrenovation

Dagrenovation
(Tømning hver 2. uge) 
Institutioner

Takst 2019
Ekskl. moms 
Takst 2020
Ekskl. moms 
Takst 2020
Inkl. moms
8000 l container
(350 kg frivægt pr. tømning)
23.000,00Udgået
12.000 l container (460 frivægt pr tømning)26.500,0028.000,0035.000,00

Tømning af nedgravede containere - Dagrenovation

Tømning af nedgravede containere 
"underground / molok containere"
Takst 2019
Ekskl. moms 
Takst 2020     Ekskl. moms Takst 2020   Inkl. moms
Dagrenovation:
Restaffald = op til 5 m3
Og grøn affald = op til 3 m3
9.920,0012.000,0015.000,00
Dagrenovation:
Restaffald = op til 3 m3
Og grøn affald = op til 3 m3
8.400,0010.000,0012.500,00
Dagrenovation:
Restaffald = op til 3 m3
Og grøn affald = 0,8 m3
6.200,008.000,0010.000,00
Dagrenovation:
*Ekstra container til restaffald, op til 5 m3
9.920,0012.000,0015.000,00
Dagrenovation:
*Ekstra container til restaffald, op til 3 m3
8.400,0010.000,0012.500,00

*) OBS kan kun vælges, som supplement til et sæt af dagrenovationscontainere.

Ved etablering af nedgravede containere skal grundejer selv afholde alle etableringsomkostninger til anskaffelse og nedgravning af containere. Retningslinjer for etablering af nedgravede containere i Ikast-Brande Kommune skal følges. Etablering skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.

Eablering og tømning af fællesløsninger

Eablering og tømning af fællesløsninger

Takst 2019
Ekskl. moms

Takst 2020
Ekskl. moms
Takst 2020
Inkl. moms

NY - Dagrenovation:
Fællesaffaldsløsning - indkøb og etablering
Restaffald = op til 5 m3 og grøn affald = op til 3 m3
Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas.

Ny32.000,0040.000,00

NY - Dagrenovation:
Fællesaffaldsløsning - indkøb og etablering
Restaffald = op til 3 m3 og grøn affald = op til 3 m3
Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas.

Ny30.000,0037.500,00

NY - Dagrenovation:
Fællesaffaldsløsning - indkøb og etablering
Restaffald = op til 3 m3 og grøn affald = op til 0,8 m3 
Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas.

Ny28.000,0035.000,00

NY - Dagrenovation:
* Ekstra container til restaffald, op til 5 m3

Ny14.000,0017.500,00

* OBS kan kun vælges, som supplement til et sæt dagrenovationscontainere

Etablering og tømning af fællesløsninger

Etablering og tømning af fællesløsninger - opkrævning pr. grundejer

Forudsætning: boligområder udlagt til fællesløsning med min 20 stk. boligenheder.

Takst 2019
Ekskl. moms

Takst 2020  Ekskl moms Takst 2020  Inkl. moms

NY - Fællesløsning i boligområde, som er udlagt til fællesaffaldsløsning - afregning pr. grundejer. Fællesaffaldsløsning - indkøb og etablering

Restaffald = op til 5 m3 og grøn affald = op til 3 m3 - Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas, jf. vejledning

Ny1.200,001.500,00

Vejledning/retningslinjer for etablering af nedgravede containere skal følges. Der tømmes kun godkendte affaldsløsninger i kommunen.

Diverse takster

Diverse takster Takst 2019
Ekskl. moms
Takst 2020
Ekskl. moms
Takst 2020
  Inkl. moms
Pris pr. kg ud over frivægt2,102,002,50

Ekstra tømning 240 l beholder

80,0080,00100,00
Ekstra tømning 600 - 800 l beholder100,00100,00125,00
Ekstra tømning 8.000 - 12.000 l beholder624,001.000,001.250,00
Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og grønt affaldNy1.000,001.250,00
Gebyr for tilslutning af beholder675,00680,00850,00
Gebyr for ombytning af beholder160,00200,00250,00
Bestilling af SMS kode til ekstra affaldssæk20,0020,0025,00
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder60,00200,00250,00
Rengøring af beholder*240,00240,00300,00
Montering af lås på beholdere400,00400,00500,00
Kompostbeholder, køb af ekstra kompostbeholder80,00100,00125,00
Specialafhentning - kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande KommuneAfregning efter medgået tidAfregning efter medgået tidAfregning efter medgået tid

*) Kan opkræves ved ombytning/afhentning af beholder, som efter 14 dages frist ikke er rengjort

Eksempel på samlet afgift for en bolig - priser er ekskl. moms:

Dagrenovation:
240 l dobbelt beholder (frivægt: 5 kg pr. tømning - 130 kg pr. år)                           400,00
400 kg affald / år (400-130=270 kg) * 2,00                                                          540,00
Genbrugsplads og miljøøer                                                                                1.080,00

I alt ekskl. moms                                                                                            2.020,00

Ud over 5 kg affald pr. tømning koster det (kr./kg)                                                    2,00