Gå til hovedindhold

Priser - Dagrenovation

Se priserne på de forskellige ordninger

Fyldte skraldebiler tidligt om morgenen
 • Læs op

Indhold

   

  Dagrenovation
  (Tømning hver 2. uge)


  Private husstande 

  Takst 2023
  Momsfrit

  Takst 2024
  Momsfrit
  240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning) 625,00 650,00
  240 l enkelt beholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning) - udfases i 2024* 750,00 750,00
  240 l enkelt beholder - restaffald (5 kg frivægt pr. tømning)** 750,00 750,00
  260 l enkeltbeholder - madaffald*** - 550
  Skelordning**** -100,00 -100,00

   

  *) Indsamling af madaffald er et lovkrav og derfor udfases denne beholdersammensætning.

  **) Kan kun vælges som ekstra beholder. Er et supplement til eksisterende ordning.

  ***) Kan kun vælges efter konkret vurdering af administrationen.

  ****) Hvis husstanden tilmelder sig skelordning fratrækkes 100,00 kr. fra den faste afgift pr. år. Ordningen gælder for husstande inden for bymæssig bebyggelse og i sommerhusområderne Guldforhoved og Rørbæk Sø

   

  Genbrugsplads, miljøøer m.v. for private.
  Enhedsafgift pr. ejendom/lejemål
  Takst 2023
  Momsfrit
  Takst 2024
  Momsfrit
  Administration 90,00 90,00
  Storskraldsordning 20,00 20,00
  Papir- og glasindsamling 860,00 775,00
  Farligt affald 85,00 75,00
   *Genbrugsplads 1405,00 1.300,00
   I alt "Genbrugsordninger" 2.460,00 2.260,00

  *Genbrugspladsgebyr for etageboliger, lejligheder m.v. kan nedsættes til ½ gebyr - dvs. 650,00 kr. pr. boligenhed og samlet bliver det reducerede "genbrugsordningsgebyr" i alt 1.610,00 kr. pr. boligenhed. Principperne for hvem der kan opkræves et nedsat genbrugspladsgebyr fastsættes i regulativ for husholdningsaffald. 

  Gebyret for papir, metal, plast og glasindsamling gælder for adgangen til en fælles affaldsløsning eller for private husstande for tømning af ét stk. 240 l genbrugsbeholder (tømning hver 3. uge). Der kan tilkøbes ekstra materiel, se skema for "ekstra beholdere"

   

  Genbrugsbeholder (Tømning hver 3. uge)
  Ekstra beholder - årligt gebyr incl. affald
  Takst 2023
  Momsfrit
  Takst 2024
  Momsfrit
  Opgradering fra 240 l db til 360 l dobbeltbeholder ny 140,00
  240 l dobbeltbeholder, MPK/PP 540,00 630,00
  370 l dobbeltbeholder, MPK/PP 650,00 770,00
  370 l enkeltbeholder, MPK 800,00 895,00
  370 l enkeltbeholder, PP 380,00 550,00
  660 l enkeltbeholder, MPK 1.200,00 1.335,00

   

   

  Dagrenovation (Tømning hver 2. uge i perioden fra 1. april til 1. oktober)


  Sommerhusområder    

  Takst 2023     Momsfrit

  Takst 2024     Momsfrit

  240 l dobbelt beholder ved sommerhus
  (5 kg frivægt pr. tømning)
  500,00 500,00
  240 l enkelt beholder + kompostbeholder
  (5 kg frivægt pr. tømning) - udfases i 2024*
  625,00 625,00
  Skelordning**** -100,00 -100,00

   

  *) Indsamling af madaffald er et lovkrav og derfor udfases denne beholdersammensætning.

  ****) Hvis husstanden tilmelder sig skelordning fratrækkes 100,00 kr. fra den faste afgift pr. år.Ordningen gælder for husstande inden for bymæssig bebyggelse og i sommerhusområderne Guldforhoved og Rørbæk Sø

   

  Dagrenovation
  (Tømning hver 2. uge)


  Boligforeninger

  Takst 2023
  Momsfrit
  Takst 2024
  Momsfrit
  600 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) * 2.625,00 2.200,00
  800 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg)* 2.625,00 2.200,00
  240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning) 625,00 750,00
  240 l enkelt beholder - restaffald
  (5 kg frivægt pr. tømning)
  750,00 750,00
       

  *Den årlige frivægt på 1.040 kg. pr. år pålægges den enkelte beholder/container Der udlignes ikke frivægt mellem de enkelte containere/beholdere

  Affald - Kommunale institutioner.

  De kommunale institutioner skal i henhold til regulativ for husholdningsaffald være tilmeldt den kommunale ordning for dagrenovation og indsamling af genanvendeligt husholdningslignende affald. De kommunale institutioner skal betale de godkendte gebyrer som fremgår nedenfor

   

  Dagrenovation (Tømning hver 2. uge) 

  Tømning af dagrenovation

  Takst 2023
  Momsfrit 
  Takst 2024
  Momsfrit
  600 l enkelt beholder (årligt frivægt = 1.040 kg) * 2.625,00 2.200,00
  800 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) * 2.625,00 2.200,00
  240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning) 625,00 650,00
  240 l ekstra enkelt beholder - restaffald (5 kg frivægt pr. tømning) 750,00 750,00
  240 l ekstra enkelt beholder - madaffald (5 kg frivægt pr. tømning) 750,00 750,00

   

  Genbrugsbeholder (Tømning hver 3. uge) 

  Beholder - årligt gebyr incl. affald

  Takst 2023
  Momsfrit 
  Takst 2024
  Momsfrit
  240 l dobbeltbeholder, MPK/PP 540,00 630,00
  370 l dobbeltbeholder, MPK/PP 650,00 770,00
  370 l enkeltbeholder, MPK 800,00 895,00
  370 l enkeltbeholder, PP 380,00 550,00
  660 l enkeltbeholder, MPK 1.200,00 1.335,00

   

  Nedgravede løsninger:

   

  Dagrenovation (tømning hver 2. uge)

  Tømning af nedgravede containere

  "underground / molok containere"

  Takst 2023
  Momsfrit 
  Takst 2024
  Momsfrit

  Dagrenovation:
  Restaffald = op til 5 m3 og madaffald = op til 3 m3

  15.250,00 12.500,00

  Dagrenovation:                                                          Restaffald = op til 3 m3 og madaffald = op til 3 m3

  12.750,00 9.800,00

  Dagrenovation:                                                            Restaffald = op til 3 m3 og madaffald = op til 0,8 m3

  10.250,00 9.800,00

  Dagrenovation:
  *Ekstra container til restaffald, op til 5 m3

  15.250,00 12.500,00

  Dagrenovation:                                                             *Ekstra container til restaffald, op til 3 m3

  12.750,00 9.800,00

  *OBS kan kun vælges, som supplement til et sæt af dagrenovationscontainere.

  Ved etablering af nedgravede containere skal grundejer selv afholde alle etableringsomkostninger til anskaffelse og nedgravning af containere.

  Retningslinjer for etablering af nedgravede container i Ikast-Brande Kommune skal følges. Etablering skal godkendes af Ikast-Brande Kommune

   

  Genbrugsbeholder:

  Tømning af nedgravede containere

  "underground / molok containere" til genbrug

  Takst 2023
  Momsfrit 
  Takst 2024
  Momsfrit

  Genbrug:                                                              Gebyr pr. molok incl. affald op til 5 m3

  3.250,00 UDGÅR

  Genbrug:                                                            Samlet gebyr for genanvendeligt affald (PP, G, MPK) ved en affaldsstation

  9.750,00 UDGÅR

  5 m3 - Papir/pap

  NY 7.550,00

  3 m3 - Papir/pap

  NY 7.866,00

  3 m3 - Glas

  NY U.B

  5 m3 - Glas

  NY U.B

  2,5 m3 - MPK

  NY 5.600,00

  5 m3 - MPK

  NY 6.780,00

   

  Dagrenovation og genbrugsbeholdere

  Diverse takster

  Takst 2023
  Momsfrit 

  Takst 2024        Momsfrit      

  Pris pr. kg ud over frivægt - dagrenovation 2,50 2,50
  Ekstra tømning: 240 l - 370 l pris pr. beholder 200,00 250,00
  Ekstra tømning: 600 - 800 l pris pr. beholder 250,00 300,00
  Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og madaffald 1.250,00 1.250,00
  Gebyr for tilslutning af beholder på adressen 850,00 850,00
  Ved levering af flere beholdere i samme ombæring på adressen, pris pr. beholder. 350,00 350,00
  Gebyr for ombytning af beholdere 250,00 250,00
  Bestilling af SMS-kode til ekstra affaldssæk 50,00 50,00
  Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder 312,50 350,00
  Rengøring af beholder i forb. med hjemtagning 300,00 350,00
  Køb af lås til beholder/låsebeslag 500,00 500,00
  Kompostbeholder, køb af kompostbeholder 375,00 625,00
  Grønne poser - køb på genbrugspladsen - 20,00
  Specialafhentning - kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune Afregning efter medgået tid Afregning efter medgået tid

   

   

  Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)

  Erhvervs brug af dagrenovation  

  Takst 2023
   Ekskl. moms 
  Takst 2024
  Ekskl. moms 
  Takst 2024
   Inkl. moms
  240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning) 550,00 572,00 715,00
  240 l enkelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning) 660,00 660,00 825,00

  *) Kan kun vælges som ekstra beholder. Er et supplement til eksisterende ordning.

   

  Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)

  Erhverv 

  Takst 2023
   Ekskl. moms 
  Takst 2024
  Ekskl. moms 
  Takst 2024
   Inkl. moms
  600 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) * 2.310,00 1.940,00 2.425,00
  800 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) * 2.310,00 1.940,00 2.425,00
  260 l beholder til madaffald (5 kg frivægt pr. tømning) 660,00 660,00 825,00

  * Den årlige frivægt på 1.040 kg. pr. år pålægges den enkelte beholder/container

  Der udlignes ikke frivægt mellem de enkelte containere/beholdere.

  Genbrugsbeholder tilbydes kun virksomheder der producerer affald i art og mængde svarende til en husholdning.

  Genbrugsbeholder (Tømning hver 3. uge)

  Erhverv - Ekstra beholdere - årligt gebyr inkl. affald

  Takst 2023
   Ekskl. moms 
  Takst 2024
  Ekskl. moms 
  Takst 2024
   Inkl. moms
  240 l dobbeltbeholder, MPK/PP 480,00 554,00 692,50
  370 l dobbeltbeholder, MPK/PP 572,00 677,00 846,25
  370 l enkeltbeholder, MPK 704,00 790,00 987,50
  370 l enkeltbeholder, PP  330,00 481,00 601,25

  Erhvervsgebyret for dagrenovation er beregnet kostpris og tillagt 10% for at tilnærme taksten en markedspris. I henhold til affaldsaktørbekendtgørelse nr. 938 af 20. juni 2022.

   

  Dagrenovation - Erhverv

  Diverse takster 

  Takst 2023
   Ekskl. moms 
  Takst 2024
  Ekskl. moms 
  Takst 2024
   Inkl. moms
  Pris pr. kg ud over frivægt 2,00 2,00 2,50
  Ekstra tømning: 240 l beholder 160,00 200,00 250,00
  Ekstra tømning: 600-800 l beholder 200,00 300,00 375,00
  Gebyr for tilslutning af beholder 680,00 680,00 850,00
  Gebyr for tilslutning af flere beholdere i samme ombæring på adressen, pris pr. beholder. 280,00 280,00 350,00
  Gebyr for ombytning af beholder 200,00 200,00 250,00
  Administrationstillæg ved ændring af gebyr for erhverv på genbrugspladser 200,00 200,00 250,00
  Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder 250,00 350,00 437,50
  Rengøring af beholder, iforb. med hjemtagning * 240,00 350,00 437,50
  Køb af lås til beholder / låsebeslag 400,00 400,00 500,00
  Administration i forb. med opkrævning (pålægges faktura) NY 72,00 90,00
  Servicegebyr ved levering af affaldsdata, pris pr. udtræk NY 280,00 350,00
  Specialafhentning - kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune Afregning efter medgået tid Afregning efter medgået tid

  Afregning efter medgået tid

  *) kan opkræves ved ombytning/afhentning af beholder, som efter en frist på 10 arbejdsdage ikke er rengjort.

   

  Tømning af nedgravede containere 
  "underground / molok containere"
  Takst 2023
  Momsfrit 
  Takst 2024   Momsfrit 
  Dagrenovation:
  Restaffald = op til 5 m3
  Og madaffald = op til 3 m3
  15.250,00 12.500,00
  Dagrenovation:
  Restaffald = op til 3 m3
  Og madaffald = op til 3 m3
  12.750,00 9.800,00
  Dagrenovation:
  Restaffald = op til 3 m3
  Og madaffald = 0,8 m3
  10.250,00 9.800,00
  Dagrenovation:
  *Ekstra container til restaffald, op til 5 m3
  15.250,00 12.500,00
  Dagrenovation:
  *Ekstra container til restaffald, op til 3 m3
  12.750,00 9.800,00

  *) OBS kan kun vælges, som supplement til et sæt af dagrenovationscontainere.

  Ved etablering af nedgravede containere skal grundejer selv afholde alle etableringsomkostninger til anskaffelse og nedgravning af containere.

  Retningslinjer for etablering af nedgravede containere i Ikast-Brande Kommune skal følges.

  Etablering skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.

  Vejledning/retningslinier for etablering af nedgravede containere skal følges. Der tømmes kun godkendte affaldsløsninger i kommunen

   

  Dagrenovation og genbrugsbeholder

  Diverse takster 

  Takst 2023
  Momsfrit
  Takst 2024
  Momsfrit
  Pris pr. kg ud over frivægt - obs kun dagrenovation 2,50 2,50

  Ekstra tømning 240 l - 370 l pris pr. beholder

  200,00 250,00
  Ekstra tømning 600 l - 800 l pris pr. beholder 250,00 300,00
  Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og madaffald - uanset størrelse 1.250,00 1.250,00 
  Gebyr for tilslutning pr. beholder på adressen 850,00 850,00
  Ved levering af flere beholdere i samme ombæring på adressen - pris pr. beholder* 350,00 350,00
  Gebyr for ombytning af beholder 250,00 250,00
  Bestilling af SMS kode til ekstra affaldssæk 50,00 50,00
  Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder 312,50 350,00
  Rengøring af beholder i forb. med hjemtagning** 300,00 350,00
  Køb af lås til beholdere/låsebeslag 500,00 500,00
  Køb af kompostbeholder 375,00 625,00
  Grønne poser - køb på genbrugspladsen - kun mobilepay 20,00 20,00
  Grå poser - køb på genbrugspladsen - kun mobilepay 20,00 20,00
  Servicegebyr ved levering af affaldsdata, som borger selv kan tilgå, pris pr. udtræk NY 350,00
  Big bag - Pris pr. stk. inkl. afhentning og deponi 785,00 785,00
  Specialafhentning - kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune Afregning efter medgået tid Afregning efter medgået tid

  *) Det betyder, at et standardsæt koster 850,- + 350,- = 1.200 ved levering i samme ombæring

  **) Kan opkræves ved ombytning/afhentning af beholder, som efter 14 dages frist ikke er rengjort

  Priseksempel for en gennemsnits bolig i Ikast-Brande Kommune

  Dagrenovation:
  240 l dobbelt beholder til mad og restaffald (frivægt: 5 kg pr. tømning)                     650,00
  Udgift til affald pr. år. for en gennemsnitlig husstand                                                 505,00

  Genbrugsordning:

  Udgifter til genbrugsbeholder, storskrald, genbrugsplads, farligt affald, og mv.      2.260,00

  I alt - momsfrit                                                                                                       3.415,00

  Din affaldsbeholder til mad og restaffald afregnes efter vægt. Det betyder, at den vejes ved hver tømning og hvis der er mere affald end 5 kg ved tømning koster det 2,50 kr. pr. kg.

  En gennemsnits husstand i Ikast-Brande Kommune afleverer ca. 332 kg affald pr år. Prisen for de samlede affaldsydelser vil være i alt ca. 3.415,00 kr. pr. år.

  Hvis husstanden har mere dagrenovation dvs. rest- og madaffald, end gennemsnittet i det anførte eksempel, vil de skulle betale mere.