Gå til hovedindhold

Priser - Dagrenovation

Se priserne på de forskellige ordninger

Fyldte skraldebiler tidligt om morgenen

Indhold

   

  Dagrenovation
  (Tømning hver 2. uge)
  Private husstande 

  Takst 2022
  Momsfrit

  Takst 2023
  Momsfrit
  240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning) 625,00 625,00
  240 l enkelt beholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)* 750,00 750,00
  Skelordning** -100,00 -100,00


  *) Kan kun vælges som ekstra beholder. Er et supplement til eksisterende ordning.

  **) Hvis husstanden tilmelder sig skelordning fratrækkes 100,00 kr. fra den faste afgift pr. år. pr. beholder. Ordningen gælder for husstande inden for bymæssig bebyggelse og i sommerhusområderne Guldforhoved og Rørbæk Sø.

  Genbrugsplads, miljøøer m.v. for private.
  Enhedsafgift pr. ejendom/lejemål
  Takst 2022
  Momsfrit
  Takst 2023
  Momsfrit
  Administration 100,00 90,00
  Storskraldsordning 10,00 20,00
  Papir- og glasindsamling 225,00 860,00
  Farligt affald 75,00 85,00
   *Genbrugsplads 1.380,00 1.405,00
   I alt "Genbrugsordninger" 1.790,00 2.460,00

  *Genbrugspladsgebyr for etageboliger, lejligheder m.v. kan nedsættes til ½ gebyr - dvs. 702,50 kr. pr. boligenhed og samlet bliver det reducerede "genbrugsordningsgebyr" i alt 1.757,50 kr. pr. boligenhed. Principperne for hvem der kan opkræves et nedsat genbrugspladsgebyr fastsættes i regulativ for husholdningsaffald. 

  Gebyret for papir, metal, plast og glasindsamling gælder for adgangen til en fælles affaldsløsning eller for private husstande for tømning af ét stk. 240 l genbrugsbeholder (tømning hver 3. uge). Der kan tilkøbes ekstra materiel, se skema for "ekstra beholdere"

   

  Genbrugsbeholder (Tømning hver 3. uge)
  Ekstra beholder - årligt gebyr incl. affald
  Takst 2022
  Momsfrit
  Takst 2023
  Momsfrit
  240 l dobbeltbeholder, MPK/pp ny 540,00
  370 l dobbeltbeholder, MPK/pp ny 650,00
  370 l enkeltbeholder, MPK ny 800,00
  370 l enkeltbeholder, PP ny 380,00
  660 l enkeltbeholder, MPK ny 1.200,00

   

   

  Dagrenovation (Tømning hver 2. uge i perioden fra 1. april til 1. oktober)
  Sommerhusområder     

  Takst 2022 Momsfrit  

  Takst 2023     Momsfrit

  240 l dobbelt beholder ved sommerhus
  (5 kg frivægt pr. tømning)
  500,00 500,00
  240 l enkelt beholder + kompostbeholder
  (5 kg frivægt pr. tømning)
  625,00 625,00
  Skelordning** -100,00 -100,00

   

   

  Dagrenovation
  (Tømning hver 2. uge)


  Boligforeninger

  Takst 2022
  Momsfrit
  Takst 2023
  Momsfrit
  600 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) * 2.625,00 2.625,00
  800 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg)* 2.625,00 2.625,00
  240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning) 625,00 625,00
  240 l enkelt beholder - grå affald
  (5 kg frivægt pr. tømning)
  750,00 750,00
       

  *Den årlige frivægt på 1.040 kg. pr. år pålægges den enkelte beholder/container Der udlignes ikke frivægt mellem de enkelte containere/beholdere

  Dagrenovation
  (Tømning hver 2. uge) 

  Takst 2022
  Momsfrit 
  Takst 2023
  Momsfrit
  12.000 l container (460 frivægt pr tømning)       35.000,00 UDFASES       

   

  Affald - Kommunale institutioner.

  De kommunale institutioner skal i henhold til regulativ for husholdningsaffald være tilmeldt den kommunale ordning for dagrenovation og indsamling af genanvendeligt husholdningslignende affald. De kommunale institutioner skal betale de godkendte gebyrer som fremgår nedenfor

   

  Dagrenovation (Tømning hver 2. uge) 

  Tømning af dagrenovation

  Takst 2022
  Momsfrit 
  Takst 2023
  Momsfrit
  600 l enkelt beholder (årligt frivægt = 1.040 kg) * 2.625,00 2.625,00
  800 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) * 2.625,00 2.625,00
  240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning) 625,00 625,00
  240 l ekstra enkelt beholder - grå affald (5 kg frivægt pr. tømning) 750,00 750,00
  240 l ekstra enkelt beholder - mad affald (5 kg frivægt pr. tømning) - 750,00

   

  Genbrugsbeholder (Tømning hver 3. uge) 

  Beholder - årligt gebyr incl. affald

  Takst 2022
  Momsfrit 
  Takst 2023
  Momsfrit
  240 l dobbeltbeholder, MPK/PP - 540,00
  370 l dobbeltbeholder, MPK/PP - 650,00
  370 l enkeltbeholder, MPK - 800,00
  370 l enkeltbeholder, PP - 380,00
  660 l enkeltbeholder, MPK - 1.200,00

   

  Nedgravede løsninger:

   

  Dagrenovation (tømning hver 2. uge)

  Tømning af nedgravede containere

  "underground / molok containere"

  Takst 2022
  Momsfrit 
  Takst 2023
  Momsfrit

  Dagrenovation:                                                  Restaffald = op til 5 m3 og grøn affald = op til 3 m3

  15.250,00 15.250,00

  Dagrenovation:                                                          Restaffald = op til 3 m3 og grøn affald = op til 3 m3

  12.750,00 12.750,00

  Dagrenovation:                                                            Restaffald = op til 3 m3 og grøn affald = op til 0,8 m3

  10.250,00 10.250,00

  Dagrenovation:                                                    *Ekstra container til restaffald, op til 5 m3

  15.250,00 15.250,00

  Dagrenovation:                                                            *Ekstra container til restaffald, op til 3 m3

  12.750,00 12.750,00

  *OBS kan kun vælges, som supplement til et sæt af dagrenovationscontainere.

  Ved etablering af nedgravede containere skal grundejer selv afholde alle etableringsomkostninger til anskaffelse og nedgravning af containere.

  Retningslinjer for etablering af nedgravede container i Ikast-Brande Kommune skal følges. Etablering skal godkendes af Ikast-Brande Kommune

   

  Genbrugsbeholder:

  Tømning af nedgravede containere

  "underground / molok containere" til genbrug

  Takst 2022
  Momsfrit 
  Takst 2023
  Momsfrit

  Genbrug:                                                              Gebyr pr. molok incl. affald op til 5 m3

  - 3.250,00

  Genbrug:                                                            Samlet gebyr for genanvendeligt affald (PP, G, MPK) ved en affaldsstation

  - 9.750,00

   

  Dagrenovation og genbrugsbeholdere

  Diverse takster

  Takst 2022
  Momsfrit 
  Takst 2023
  Momsfrit
  Pris pr. kg ud over frivægt - dagrenovation 2,50 2,50
  Ekstra tømning: 240 l beholder 200,00 200,00
  Ekstra tømning: 600 - 800 l beholder 250,00 250,00
  Ekstra tømning: 12.000 l container 1.250,00 UDFASES
  Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og grønt affald 1.250,00 1.250,00
  Gebyr for tilslutning af 1. beholder 850,00 850,00
  Gebyr for tilslutning af supplerende beholdere pris        pr. stk. 850,00 350,00
  Gebyr for ombytning af beholdere 250,00 250,00
  Bestilling af SMS-kode til ekstra affaldssæk 25,00 50,00
  Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder 250,00 312,50
  Rengøring af beholder i forb. med hjemtagning * 300,00 300,00
  Køb af lås til beholder/låsebeslag 500,00 500,00
  Kompostbeholder, køb af kompostbeholder 375,00 375,00
  Grønne poser - køb på genbrugspladsen - 20,00
  Specialafhentning - kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune Afregning efter medgået tid Afregning efter medgået tid

   

   

  Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)

  Erhvervs brug af dagrenovation  

  Takst 2022
   Ekskl. moms 
  Takst 2023
  Ekskl. moms 
  Takst 2023
   Inkl. moms
  240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning) 500,00 550,00 687,50
  240 l enkelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning)* 600,00 660,00 825,00
  Skelordning ** -80,00 -80,00 -100,000

  *) Kan kun vælges som ekstra beholder. Er et supplement til eksisterende ordning.

  **) Hvis husstanden tilmelder sig skelordning fratrækkes 100,00 kr. fra den faste afgift pr. år. pr. beholder. Ordningen gælder for husstande inden for bymæssig bebyggelse og i sommerhusområderne Guldforhoved og Rørbæk Sø

   

  Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)

  Erhverv 

  Takst 2022
   Ekskl. moms 
  Takst 2023
  Ekskl. moms 
  Takst 2023
   Inkl. moms
  600 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) * 2.100,00 2.310,00 2.887,50
  800 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) * 2.100,00 2.310,00 2.887,50
  240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning) 500,00 550,00 687,0
  240 l ekstra enkelt beholder - grå affald (5 kg frivægt pr. tømning 600,00 660,00 825,00

  * Den årlige frivægt på 1.040 kg. pr. år pålægges den enkelte beholder/container

  Der udlignes ikke frivægt mellem de enkelte containere/beholdere.

  Genbrugsbeholder tilbydes kun virksomheder der producerer affald i art og mængde svarende til en husholdning.

  Genbrugsbeholder (Tømning hver 3. uge)

  Erhverv 

  Takst 2022
   Ekskl. moms 
  Takst 2023
  Ekskl. moms 
  Takst 2023
   Inkl. moms
  240 l dobbeltbeholder, MPK/PP Ny 480,00 600,00
  370 l dobbeltbeholder, MPK/PP NY 572,00 715,00
  370 l enkeltbeholder, MPK * Ny 704,00 880,00
  370 l enkeltbeholder, PP ** NY 330,00 412,50

  * MPK - beholder til metal, plastik og mælke- og drikkekartoner.

  ** PP - beholder til pap og papir

  Erhvervsgebyret for dagrenovation er beregnet kostpris og tillagt 10% for at tilnærme taksten en markedspris. I henhold til affaldsaktørbekendtgørelse nr. 938 af 20. juni 2022.

   

  Dagrenovation - Erhverv

  Diverse takster 

  Takst 2022
   Ekskl. moms 
  Takst 2023
  Ekskl. moms 
  Takst 2023
   Inkl. moms
  Pris pr. kg ud over frivægt 2,00 2,00 2,50
  Ekstra tømning: 240 l beholder 160,00 160,00 200,00
  Ekstra tømning: 600-800 l beholder 200,00 200,00 250,00
  Gebyr for tilslutning af beholder 680,00 680,00 850,00
  Gebyr for tilslutning af supplerende beholdere pris pr. stk. 680,00 280,00 350,00
  Gebyr for ombytning af beholder 200,00 200,00 250,00
  NYT: Administrationstillæg ved ændring af gebyr for erhverv på genbrugspladser 200,00 200,00 250,00
  Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder 200,00 250,00 312,50
  Rengøring af beholder, iforb. med hjemtagning * 240,00 240,00 300,00
  Køb af lås til beholder / låsebeslag 400,00 400,00 500,00
  Specialafhentning - kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune Afregning efter medgået tid Afregning efter medgået tid

  Afregning efter medgået tid

  *) kan opkræves ved ombytning/afhentning af beholder, som efter en frist på 10 arbejdsdage ikke er rengjort.

   

  Tømning af nedgravede containere 
  "underground / molok containere"
  Takst 2022
  Momsfrit 
  Takst 2023 Momsfrit 
  Dagrenovation:
  Restaffald = op til 5 m3
  Og grøn affald = op til 3 m3
  15.250,00 15.250,00
  Dagrenovation:
  Restaffald = op til 3 m3
  Og grøn affald = op til 3 m3
  12.750,00 12.750,00
  Dagrenovation:
  Restaffald = op til 3 m3
  Og grøn affald = 0,8 m3
  10.250,00 10.250,00
  Dagrenovation:
  *Ekstra container til restaffald, op til 5 m3
  15.250,00 15.250,00
  Dagrenovation:
  *Ekstra container til restaffald, op til 3 m3
  12.750,00 12.750,00

  *) OBS kan kun vælges, som supplement til et sæt af dagrenovationscontainere.

  Ved etablering af nedgravede containere skal grundejer selv afholde alle etableringsomkostninger til anskaffelse og nedgravning af containere.

  Retningslinjer for etablering af nedgravede containere i Ikast-Brande Kommune skal følges.

  Etablering skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.

  Vejledning/retningslinier for etablering af nedgravede containere skal følges. Der tømmes kun godkendte affaldsløsninger i kommunen

   

  Etablering og tømning af fællesløsninger

  Takst 2021
  Inkl. moms

  Takst 2022
  Momsfrit

  Dagrenovation:
  Fælles affaldsløsning - indkøb og etablering
  Restaffald = op til 5 m3 og grøn affald = op til 3 m3
  Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas.

  40.000,00 40.000,00

  Dagrenovation:
  Fælles affaldsløsning - indkøb og etablering
  Restaffald = op til 3 m3 og grøn affald = op til 3 m3
  Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas.

  37.500,00 37.500,00

  Dagrenovation:
  Fælles affaldsløsning - indkøb og etablering
  Restaffald = op til 3 m3 og grøn affald = op til 0,8 m3 
  Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas.

  35.000,00 35.000,00

  Dagrenovation:
  * Ekstra container til restaffald, op til 5 m3

  17.500,00 17.500,00

   * OBS kan kun vælges, som supplement til et sæt dagrenovationscontainere

   

  Etablering og tømning af fællesløsninger - opkrævning pr. grundejer

  Forudsætning: Boligområder udlagt til fællesløsning med min 20 stk. boligenheder.

  OBS kun etageboliger/tæt lav bebyggelse

  Takst 2021
  Inkl. moms

  Takst 2022  Momsfrit 

  Fællesløsning i boligområde, som er udlagt til fælles affaldsløsning - afregning pr. grundejer. Fælle saffaldsløsning - indkøb og etablering

  Restaffald = op til 5 m3 og grøn affald = op til 3 m3 - Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas, jf. vejledning

  1.500,00 1.500,00

  Vejledning/retningslinjer for etablering af nedgravede containere skal følges. Der tømmes kun godkendte affaldsløsninger i kommunen.

  Diverse takster Takst 2022
  Momsfrit
  Takst 2023
  Momsfrit
  Pris pr. kg ud over frivægt - obs kun dagrenovation 2,50 2,50

  Ekstra tømning 240 l beholder

  200,00 200,00
  Ekstra tømning 600 - 800 l beholder 250,00 250,00
  Ekstra tømning: 12.000 l container 1.250,00 UDFASES
  Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og grønt affald 1.250,00 1.250,00 
  Gebyr for tilslutning af 1. beholder 850,00 850,00
  Gebyr for tilslutning af supplerende beholdere på samme adresse - pris pr. stk. 850,00 350,00
  Gebyr for ombytning af beholder 250,00 250,00
  Bestilling af SMS kode til ekstra affaldssæk 25,00 50,00
  Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder 250,00 250,00
  Rengøring af beholder i forb. med hjemtagning* 300,00 300,00
  Køb af lås til beholdere/låsebeslag 500,00 500,00
  Kompostbeholder, køb af ekstra kompostbeholder 375,00 375,00
  Grønne poser - køb på genbrugspladsen - 20,00
  Big bag - Pris pr. stk. incl. afhentning og deponi 785,00 785,00
  Specialafhentning - kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune Afregning efter medgået tid Afregning efter medgået tid

  *) Kan opkræves ved ombytning/afhentning af beholder, som efter 14 dages frist ikke er rengjort

  Priseksempel for en gennemsnits bolig i Ikast-Brande Kommune

  Dagrenovation:
  240 l dobbelt beholder til mad og restaffald (frivægt: 5 kg pr. tømning)                  625,00
  Udgift til affald pr. år. for en gennemsnitlig husstand                                             675,00

  Genbrugsordning:

  Udgifter til genbrugsbeholder, storskrald, genbrugsplads, farligt affald, og mv.      2.460,00

  I alt - momsfrit                                                                                               3.760,00

  Din affaldsbeholder til mad og restaffald afregnes efter vægt. Det betyder, at den vejes ved hver tømning og hvis der er mere affald end 5 kg ved tømning koster det 2,50 kr. pr. kg.

  En gennemsnits husstand i Ikast-Brande Kommune afleverer ca. 400 kg affald pr år. Prisen for de samlede affaldsydelser vil være i alt ca. 3.760,00 kr. pr. år.

  Hvis husstanden har mere dagrenovation dvs. rest- og madaffald, end gennemsnittet i det anførte eksempel, vil de skulle betale mere.