Gå til hovedindhold

Sorteringsguide: Sådan sorterer du

Du kan allerede nu sortere alle 10 affaldstyper, hvor du bor.
Læs mere herunder:

Nedgravede affaldsmolokker
 • Læs op

Indhold

  Genbrugsbeholder

  Ikast-Brande Kommune er nu i fuld gang med at indsamle de 10 affaldstyper ved husstande m.m.
  I genbrugsbeholderen kan du aflevere papir og småt pap, metal, plastik og mad- og drikkekartoner til genanvendelse. 

  De 10 affaldstyper

  Indsamling af 10 affaldstyper

  I Ikast-Brande Kommune er det muligt at aflevere papir og småt pap, metal, plast og mad- og drikkekartoner til genanvendelse i genbrugsbeholderen på egen matrikel. 

  Byrådet i Ikast-Brande Kommune har besluttet, at genanvendelige ressourcer skal indsamles i én (1) ekstra spand ved almindelige husstande.

  Genbrugsbeholderen bliver tømt hver 3. uge. 

  Spanden bliver delt i to med et skillerum:
  1 rum til papir og småt pap / 1 rum til metal, plast og drikkekartoner.

  Tekstiler kan afleveres som storskrald 4 gange om året eller på genbrugspladsen. 

  Som udgangspunkt får en almindelig husstand en 240 l dobbeltbeholder spand til genanvendelige ressourcer.

  Ved større husstande eller lignende bliver det muligt at tilkøbe en større beholder eller ekstra beholder (tilslutningsgebyr, se det til enhver tid gældende takstblad). 

  Det er vigtigt at understrege, at man som udgangspunkt ikke slipper for at køre på genbrugspladsen. F.eks., hvis man har mere genanvendeligt affald, end der kan i spanden eller ved stort pap (papkasser og lignende). 

  Indsamling af gråt og grønt fortsætter med samme ordning, med tømning hver 14. dag og med de samme spande, der er ved husstandene i dag.

  Dobbeltbeholder med skillerum:

  - Brug din skraldespand til madaffald (tidligere grønt affald)
  - Kom ikke andet affald i den grønne side 

  Har du en enkeltbeholder uden skillerum:

  - Brug din kompostbeholder i haven til det biodynamisk affald (dog ikke madrester og kødaffald)
  - Har du ikke en kompostbeholder, kan du bestille en ved Affald&Genbrug
  - Det er også muligt at skifte til en dobbeltbeholder med skillerum (klik på link og læs mere)
  (Det er 100,- kr. billigere om året at have en dobbeltbeholder med skillerum end en enkeltbeholder med kompostbeholder)

  Ved at klikke på linket, kan du læse mere om grønne poser til grønt affald: https://affald.ikast-brande.dk/borger/din-dagrenovation/groenne-poser 

  Grønt affald

  Restaffald (tidligere gråt) er affald fra husholdningen, der ikke kan genanvendes og skal forbrændes. 

  Det er f.eks. vatpinde, gavepapir, cigaretskod, pizzabakker, hygiejnebind, bleer m.m.

  OBS: Mad- og drikkekartoner skal afleveres i genbrugsbeholderen.

  Vi skal alle gøre en indsats for at minimere affald til forbrænding, og forsøge at genanvende så meget som muligt. 

  Hård plastik kan du aflevere i genbrugsbeholderen. 

  Skyllet og rent, hård plast kan du aflevere på genbrugspladsen eller samle det i en gennemsigtig sæk og bestille det afhentet som storskrald (afhentning 4 gange om året på bestemte datoer).

  Blød plastik (folier, plastikposer m.m.) kan du aflevere i genbrugsbeholderen.

  Skyllet og rent, blød plast kan du aflevere på genbrugspladsen eller samle det i en gennemsigtig sæk og bestille det afhentet som storskrald (afhentning 4 gange om året på bestemte datoer).

  Blød plast, som har været i kontakt med fødevarer må ikke afleveres på genbrugspladsen.

  Skrabet rent metal kan du aflevere i genbrugsbeholderen. 

  Skyllet og rent metal (hvis det har været i kontakt med fødevarer) kan du aflevere på genbrugspladsen eller samle det i en gennemsigtig sæk og bestille det afhentet som storskrald (afhentning 4 gange om året på bestemte datoer).

   

  Skyllet og rent glas (hvis det har været i kontakt med fødevarer) kan du aflevere på genbrugspladsen eller i miljøøerne, der er placeret rundt i hele kommunen.

  Molokker: Bor du i nærheden af nedgravet affaldsløsninger, kan du her aflevere skyllet og rent glas

  Pap kan du aflevere på genbrugspladsen eller samle i en gennemsigtig sæk og bestille det afhentet som storskrald (afhentning 4 gange om året på bestemte datoer).

  Dog ikke fødevarekartoner (mælk, kakao, juice m.m.). Det skal nu afleveres i genbrugsbeholderen som "mad- og drikkekartoner".

  OBS! Pizzabakker er stadig gråt affald.

   

  Papir (aviser, kopipapir, reklamer m.m.) kan afleveres i genbrugsbeholderen.

  Papir kan du også aflevere på genbrugspladsen.

  OBS! Gavepapir, papirservietter, madpapir m.m. kan ikke genanvendes og er gråt affald, der skal afleveres i din dagrenovationsbeholder. 

  Papir

  Brug den røde miljøboks til farligt affald. Se vejledning ved at klikke på linket (åbner i PDF)

  Stil den ovenpå skraldespanden, når du vil have den byttet eller tag den med på genbrugspladsen.

  Miljøboksen må bruges til batterier, spraydåser, malingrester m.m.

  OBS! Brug ikke miljøboksen til kanyler, medicinrester eller fyrværkeri

  Aflever fødevarekartoner til f.eks. mælk, juice, kakao og suppe i genbrugsbeholderen, som tømmes hver 3. uge. 

  Fødevarekartonerne bliver indsamlet til genanvendelse ved den enkelte husstand.

  Tekstilaffald kan afleveres på en af de 4 genbrugspladser eller blive hentet 4 gange om året som storskrald. 

  Tekstilaffald er tekstiler, der ikke kan genbruges direkte. F.eks. slidte klude, gardiner, hullet tøj m.m.