Gå til hovedindhold

Sorteringsguide: Sådan sorterer du

Du kan allerede nu sortere alle 10 affaldstyper, hvor du bor. Læs mere herunder:

Indhold

  I november 2022 ruller Affald&Genbrug en ekstra beholder ud til indsamling af genanvendeligt affald. Indtil da kan du faktisk allerede nu sortere alle 10 affaldstyper. 
  (De nuværende beholdere til grønt og gråt affald skiftes ikke.)

  De 10 affaldstyper

  Indsamling af 10 affaldstyper

  Affald&Genbrug forventer at levere nye beholdere til alle husstande ved udgangen af 2022. 
  De nuværende beholdere til grønt og gråt affald skiftes ikke. 

  Byrådet i Ikast-Brande Kommune har besluttet, at genanvendelige ressourcer skal indsamles i én (1) ekstra spand.

  Den nye beholder bliver tømt hver 3. uge. 

  Spanden bliver delt i to med et skillerum:
  1 rum til papir og småt pap / 1 rum til metal, plast og drikkekartoner.

  Tekstiler kan afleveres som storskrald 4 gange om året eller på genbrugspladsen. 

  Som udgangspunkt får en almindelig husstand en 240 l dobbeltbeholder spand til genanvendelige ressourcer.

  Ved større husstande eller lignende bliver det muligt at tilkøbe en større beholder eller ekstra beholder. 

  Det er vigtigt at understrege, at man som udgangspunkt ikke slipper for at køre på genbrugspladsen. F.eks., hvis man har mere genanvendeligt affald, end der kan i spanden eller ved stort pap (papkasser og lignende). 

  Indsamling af gråt og grønt fortsætter med samme ordning, med tømning hver 14. dag og med de samme spande, der er ved husstandene i dag.

  Dobbeltbeholder med skillerum:

  - Brug din skraldespand til grønt affald
  - Kom ikke andet affald i den grønne side 

  Har du en enkeltbeholder uden skillerum:

  - Brug din kompostbeholder i haven til det grønne affald (dog ikke madrester og kødaffald)
  - Har du ikke en kompostbeholder, kan du bestille en ved Affald&Genbrug
  - Det er også muligt at skifte til en dobbeltbeholder med skillerum (klik på link og læs mere)

  Ved at klikke på linket, kan du læse mere om grønne poser til grønt affald: https://affald.ikast-brande.dk/borger/din-dagrenovation/groenne-poser 

  Grønt affald

  Gråt affald er affald fra husholdningen, der ikke kan genanvendes og skal forbrændes. 

  Det er f.eks. vatpinde, gavepapir, cigaretskod, pizzabakker, hygiejnebind, bleer m.m.

  NYT: Drikkekartoner kan afleveres på genbrugspladserne i miljøøerne, der er markeret med piktogrammet for drikke- og fødevarekartoner.

  Vi skal alle gøre en indsats for at minimere affald til forbrænding, og forsøge at genanvende så meget som muligt. 

  Skyllet og rent, hård plast kan du aflevere på genbrugspladsen eller samle det i en gennemsigtig sæk og bestille det afhentet som storskrald (afhentning 4 gange om året på bestemte datoer).

  Molokker: Bor du i nærheden af nedgravet affaldsløsninger, kan du her aflevere skyllet og rent, hård plast

  Skyllet og rent, blød plast kan du aflevere på genbrugspladsen eller samle det i en gennemsigtig sæk og bestille det afhentet som storskrald (afhentning 4 gange om året på bestemte datoer).

  Blød plast, som har været i kontakt med fødevarer må ikke afleveres på genbrugspladsen.

  Skyllet og rent metal (hvis det har været i kontakt med fødevarer) kan du aflevere på genbrugspladsen eller samle det i en gennemsigtig sæk og bestille det afhentet som storskrald (afhentning 4 gange om året på bestemte datoer).

  Molokker: Bor du i nærheden af nedgravet affaldsløsninger, kan du her aflevere skyllet og rent metal

  Skyllet og rent glas (hvis det har været i kontakt med fødevarer) kan du aflevere på genbrugspladsen eller i miljøøerne, der er placeret rundt i hele kommunen.

  Molokker: Bor du i nærheden af nedgravet affaldsløsninger, kan du her aflevere skyllet og rent glas

  Pap kan du aflevere på genbrugspladsen eller samle i en gennemsigtig sæk og bestille det afhentet som storskrald (afhentning 4 gange om året på bestemte datoer).

  Dog ikke fødevarekartoner (mælk, kakao, juice m.m.) og pizzabakker. Det skal stadig afleveres som gråt affald til dagrenovation.

  Molokker: Bor du i nærheden af nedgravet affaldsløsninger, kan du her aflevere pap (ikke fødevarekartoner og pizzabakker)

  Papir kan du aflevere på genbrugspladsen eller i miljøøerne, der er placeret rundt i hele kommunen.

  Molokker: Bor du i nærheden af nedgravet affaldsløsninger, kan du her aflevere papir

  4 gange om året samler de lokale spejdere papir og pap ind. Se opslag i avisen eller på kommunens Facebook. 

  Papir

  Brug den røde miljøboks til farligt affald. Se vejledning ved at klikke på linket (åbner i PDF)

  Stil den ovenpå skraldespanden, når du vil have den byttet eller tag den med på genbrugspladsen.

  Miljøboksen må bruges til batterier, spraydåser, malingrester m.m.

  OBS! Brug ikke miljøboksen til kanyler, medicinrester eller fyrværkeri

  NYT: Det er nu muligt at aflevere skyllede drikke- og fødevarekartoner i molokkerne på genbrugspladserne. 

  Alternativt skal fødevarekartoner til f.eks. mælk, juice og kakao stadig afleveres som gråt affald i din dagrenovationsbeholder. 

  Der kommer en ekstra beholder i 2022/23, hvor fødevarekartonerne bliver indsamlet til genanvendelse ved den enkelte husstand. 

  Tekstilaffald kan afleveres på en af de 4 genbrugspladser eller blive hentet 4 gange om året som storskrald. 

  Tekstilaffald er tekstiler, der ikke kan genbruges direkte. F.eks. slidte klude, gardiner, hullet tøj m.m.