Gå til hovedindhold

Alle skal sortere i 9 affaldstyper fra 1. juli 2021

Du kan allerede nu sortere i 9 ud af 10 affaldstyper, hvor du bor

Indhold

  De 10 affaldstyper

  Grønt affald

  Dobbeltbeholder med skillerum:

  - Brug din skraldespand til grønt affald
  - Kom ikke andet affald i den grønne side

  Har du en enkeltbeholder uden skillerum:

  - Brug din kompostbeholder i haven til det grønne affald (dog ikke madrester og kødaffald)
  - Har du ikke en kompostbeholder, kan du bestille en ved Affald&Genbrug
  - Det er også muligt at skifte til en dobbeltbeholder med skillerum (klik på link og læs mere)

  Ved at klikke på linket, kan du læse mere om grønne poser til grønt affald: https://affald.ikast-brande.dk/borger/din-dagrenovation/groenne-poser

  Gråt affald

  Gråt affald er affald fra husholdningen, der ikke kan genanvendes og skal forbrændes.

  Det er f.eks. mælke- og juicekartoner, pizzabakker, hygiejnebind, bleer m.m.

  Vi skal alle gøre en indsats for at minimere affald til forbrænding, og forsøge at genanvende så meget som muligt. 

  Hård plast

  Skyllet og rent, hård plast kan du aflevere på genbrugspladsen eller samle det i en gennemsigtig sæk og bestille det afhentet som storskrald (afhentning 4 gange om året på bestemte datoer).

  Molokker: Bor du i nærheden af nedgravet affaldsløsninger, kan du her aflevere skyllet og rent, hård plast

  Blød plast

  Skyllet og rent, blød plast kan du aflevere på genbrugspladsen eller samle det i en gennemsigtig sæk og bestille det afhentet som storskrald (afhentning 4 gange om året på bestemte datoer).

  Blød plast, som har været i kontakt med fødevarer må ikke afleveres på genbrugspladsen.

  Metal

  Skyllet og rent metal (hvis det har været i kontakt med fødevarer) metal kan du aflevere på genbrugspladsen eller samle det i en gennemsigtig sæk og bestille det afhentet som storskrald (afhentning 4 gange om året på bestemte datoer).

  Molokker: Bor du i nærheden af nedgravet affaldsløsninger, kan du her aflevere skyllet og rent metal

  Glas

  Skyllet og rent glas (hvis det har været i kontakt med fødevarer) kan du aflevere på genbrugspladsen eller i miljøøerne, der er placeret rundt i hele kommunen.

  Molokker: Bor du i nærheden af nedgravet affaldsløsninger, kan du her aflevere skyllet og rent glas

  Pap (ikke mælke- og juicekartoner)

  Pap kan du aflevere på genbrugspladsen eller samle i en gennemsigtig sæk og bestille det afhentet som storskrald (afhentning 4 gange om året på bestemte datoer).

  Dog ikke fødevarekartoner (mælk, kakao, juice m.m.) og pizzabakker. Det skal stadig afleveres som gråt affald til dagrenovation.

  Molokker: Bor du i nærheden af nedgravet affaldsløsninger, kan du her aflevere pap (ikke fødevarekartoner og pizzabakker)

  Papir

  Papir kan du aflevere på genbrugspladsen eller i miljøøerne, der er placeret rundt i hele kommunen.

  Molokker: Bor du i nærheden af nedgravet affaldsløsninger, kan du her aflevere papir

  Farligt affald

  Brug den røde miljøboks til farligt affald.

  Stil den ovenpå skraldespanden, når du vil have den byttet eller tag den med på genbrugspladsen.

  Miljøboksen må bruges til batterier, spraydåser, malingrester m.m.

  OBS! Brug ikke miljøboksen til kanyler, medicinrester eller fyrværkeri

  Fødevarekartoner

  I Ikast-Brande Kommune skal fødevarekartoner til f.eks. mælk, juice og kakao stadig afleveres som gråt affald.

  Der kommer en løsning i 2022/23, hvor fødevarekartonerne bliver indsamlet til genanvendelse.

  Fremtiden

  Indsamling af 10 affaldstyper

  Fra 1. juli 2021 skal alle sortere affaldet i disse 10 affaldstyper.

  Ikast-Brande kommune er i gang med, at vurdere hvordan affaldet skal indsamles og Byrådet skal beslutte hvor mange affaldsbeholdere affaldet skal indsamles i. Det forventes, at affaldet skal sorteres i 2-3 beholdere, da nogle affaldstyper må blandes i samme rum. Det blandede affald bliver efterfølgende sorteret på modtageanlægget.

  Ikast-Brande Kommune planlægger at udbringe de nye beholdere i 2022/23.