Gå til hovedindhold

Affaldssortering for virksomheder

Alle virksomheder i Ikast-Brande Kommune har pligt til at håndtere deres affald i overensstemmelse med Affaldsbekendtgørelsen  og kommunens Regulativ for Erhvervsaffald

10. nov. 2022
Genbrugsplads
 • Læs op

Indhold

  Alle virksomheder i Ikast-Brande Kommune har pligt til at håndtere deres affald i overensstemmelse med Affaldsbekendtgørelsen  og kommunens Regulativ for Erhvervsaffald

  Ikast-Brande Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med virksomhedernes håndtering af affald. 

  Sorteringspligt 
  Alle virksomheder skal sortere deres affald. Affaldet skal enten til genanvendelse, forbrænding, deponi eller specialbehandling. Virksomheden skal kildesortere alt affald og sikre, at væsentlige dele af deres genanvendelige affald rent faktisk bliver genanvendt.

  OBS:
  Alle virksomheder skal sortere deres husholdningslignende affald i mindst 10 fraktioner og mærke beholdere til indsamling af husholdningslignende affald med de relevante piktogrammer. De 10 fraktioner er mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, mad- og drikkekartoner, restaffald og farligt affald.

  Piktogram for affaldsbeholder

  Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til sortering af husholdningsaffald Link til vejledningen

  Miljøstyrelsen har udviklet materialer, der kan inspirere og hjælpe jer i gang med sorteringen af husholdningslignende affald på arbejdspladsen. Link til materialerne

  Opbevaring og mærkning 
  Virksomheden skal sortere og opbevare affaldet i containere eller andre egnede beholdere. Affaldsbeholderne skal forsynes med de relevante piktogrammer, der viser affaldstypen. Der er krav til, at der anvendes nationale piktogrammer og farver.

  Piktogram for virksomheder - affaldsbeholder
  Link til farvekoder, brugervejledninger og filerne til de enkelte piktogrammer

  Oplysningspligt og dokumentation
  Alle virksomheder har oplysningspligt. Det betyder, at alle oplysninger om virksomhedens affaldshåndtering skal oplyses på kommunens anmodning. Det skal kunne dokumenters at virksomheden har en aftale med en registreret affaldstransportør/indsamler eller tilmeldt den kommunale indsamlingsordning, samt evt. tilmeldt genbrugspladsordningen.

  Regulativ for Erhvervsaffald
  Affald fra virksomheder er omfattet af Ikast-Brande Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald
  Link til Regulativ for Erhvervsaffald

  I regulativet kan du læse om din virksomheds pligt og ansvar for at sortere og behandle de forskellige typer affald.

  Regulativet beskriver bl.a. ordninger og regler for:

  • Husholdningslignende restaffald fra virksomheder
  • Genbrugspladser og krav til brug af gennemsigtige poser
  • Ikke-genanvendeligt farligt affald som fx olie, maling og kemikalier
  • Klinisk risikoaffald fra fx læge-og tandlægeklinikker, dyrlæger og plejehjem
  • Forbrændingsegnet affald som fx møbler, madrasser, der ikke kan genanvendes