Byggeaffald

Læs hvordan du kommer af med...

Regler om bygge- og anlægsaffald

Du har pligt til at give besked:

Du skal anmelde dit byggearbejde senest to uger før byggearbejdet påbegyndes hvis:

 • Dit byggearbejde vedrører mere end 10m2 af en bygning eller anlæg
 • Hvis byggearbejdet frembringer mere end 1 tons affald
 • Du fjerner asbestholdige materialer
 • Du har farligt affald, fx bly i maling, PCB, og andre farlige stoffer

Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadigt dit ansvar som bygherre at sikre, at der anmeldes korrekt.
Klik her for at udfylde skema til byggeaffald elektronisk.
 
Screening for PCB
Bygninger skal screenes for PCB- holdigt materiale, hvis det er opført/ombygget i perioden 1950-1977 og hvis byggearbejdet vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller frembringer mere end 1 ton affald.

PCB screening skal også foretages i forbindelse med udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977.

Oversigt over regler for bygge- og anlægsaffald 
Link til anmeldelse af byggeaffald og ansøgningsskema til nedrivning 
 
 
Billedet viser et gul gummiged og byggeaffald

Sortering af bygge- og anlægsaffald

Se denne korte video om ansvaret i forbindelse med byggeri eller nedrivning (åbner i nyt vindue).

Bygge - og anlægsaffald til genanvendelse skal som minimum sorteres i følgende typer:

 • Natursten
 • Uglaseret tegl
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt


Affaldet må ikke indeholde PCB-holdigt materiale og farligt affald

Termoruder skal om muligt genanvendes


Bygge- og anlægsaffald til genanvendelse, skal du sortere på det sted affaldet bliver til, hvis det rummer mere end 1 ton. Hvis det ikke kan lade sig gøre, fx på grund af pladsmangel, kan kommunen give tilladelse til sortering af affaldet sker et andet sted.

Hvis en entreprenør/ bygherre står for bygge- eller anlægsprojekter for private borgere er affaldet erhvervsaffald.

Billedet viser byggeaffalde, der ligger på en genbrugsplads