Gå til hovedindhold

Byggeaffald

Når du river ned eller bygger om, skal du bruge kommunens affaldsordning for byggeaffald.

16. nov. 2022
Billedet viser byggeaffald - et hus i grå farver - huset er næsten raget ned.
 • Læs op

Indhold

  Regler om bygge- og anlægsaffald 

  Det er altid bygherrens ansvar, at sørge for de nødvendige og lovpligtige anmeldelser.
  Vær OBS på støj ved bygge- og anlægsarbejder tjek forskriften inden du går i gang.

  Du skal anmelde dit byggearbejde senest 14 dage før byggearbejdet påbegyndes hvis:

  • Dit byggearbejde frembringer mere end 1 tons affald
  • Du fjerner asbestholdige materialer
  • Du har farligt affald, f. eks. bly i maling, PCB, og/eller andre farlige stoffer
  • Du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977.

  Opgaven kan overdrages til en rådgiver, entreprenør eller håndværker. Husk, at det fortsat er dit ansvar, at opgaven udføres. Tjek altid om opgaven udføres af dine samarbejdspartner.

  Link til anmeldelsesskema for byggeaffald - du kan udfylde den elektronisk 

  Byggeaffald må først fjernes fra aktivitetsadressen, når du har modtaget en færdigmelding.
  Du kan se din færdigmelding på www.Bygningsaffald.dk

  Håndtering af bygge- og anlægsaffald 
  Ved nedrivning og renovering, kan der fremkomme affald, der indeholder farlige eller miljøskadelige stoffer, eller affald, som er blevet forurenet med sådanne stoffer under bygningens eller anlæggets brug.

  Dette affald – såvel som uforurenet bygge- og anlægsaffald – skal håndteres korrekt for at undgå skader på miljøet og sundheden og for at spare på ressourcerne.

  Hvad angår arbejdsmiljøet under byggearbejdet henviser Ikast-Brande Kommune til Arbejdstilsynet og Dansk Industris vejledninger om asbest, bly, PCB og støv.

  Hvad du skal gøre for at håndtere dit bygge- og anlægsaffald korrekt (kort fortalt):

  1. Gennemgå bygning/anlæg
   Før du starter med at rive ned eller renovere, skal du finde ud af hvilke typer affald, du forventer at få.
   Du skal lave en miljøkortlægning af bygningen for at vise, hvilke stoffer der findes i byggeaffaldet. Kommunen har brug for disse oplysninger for at kunne afgøre, hvor affaldet skal afleveres, så det bliver behandlet korrekt.

  2. Anmeld affald til kommune
   Som bygherre har du pligt til at anmelde dit byggeaffald til kommunen senest 14 dage, før du går i  gang med arbejdet.
   Link til anmeldelsesskema for byggeaffald - du kan udfylde den elektronisk 

  3. Sorter affald
   Bygge - og anlægsaffald skal som minimum sorteres i følgende typer:
   Genanvendelige og rene materialer (fx rent træ, beton, mursten, metal og mm.)
   Farligt affald (fx PCB- og tungmetalholdigt)
   Termoruder
   Affald til forbrænding 
   Affald til deponi (fx asbest)
   Tryk på linket og find grænseværdier for indhold af miljøproblematiske stoffer i byggeaffald 

  4. Aflever til godkendt modtageanlæg
   Du kan genbruge de genanvendelige og rene materialer selv. Ellers skal du overdrage affaldet til en godkendt indsamlingsvirksomhed eller et modtageranlæg, der kan håndtere og aflevere affaldet for dig.

  Er du i tvivl om regler og anmeldelser, eller hvordan du sorterer dit byggeaffald? 
  Du kan altid kontakte os 
  - så hjælper vi dig godt i gang med dit projekt.

  På www.mitbyggeaffald.dk får du overblik over, hvordan du søger tilladelse og håndterer dit byggeaffald, f.eks. når du skal rive ned eller foretage en større ombygning.
  Du finder eksempler og guides til anmeldelse af affaldet, miljørapporter mv.

  mitbyggeaffald.dk til din mobil
  Du kan downloade mitbyggeaffald.dk til din mobil – så har du råd og vejledning lige ved hånden. 
  Sådan downloader du appen på din mobil:

  • Gå ind på www.mitbyggeaffald.dk i din browser på mobilen. Så kommer der efter et par sekunder en lyserød bjælke op foroven på skærmen, hvor du kan trykke på ”install”.
  • Derefter klikker du på det lille ikon i midten nederst på din mobil for at downloade appen til din telefon. Der er en lille pil, der peger ned mod, hvor du skal klikke.
  • Scroll ned til et +, hvor der står ”tilføj til hjemmeskærm”, så ligger appen på din mobil.