Priser - Genbrugsplads

Priser på de forskellige ordninger

Dåser

Genbrugsplads, miljøøer m.v. for private.

Genbrugsplads, miljøøer m.v. for private.
Enhedsafgift pr. ejendom/lejemål
Takst 2019
Ekskl. moms
Takst 2020
Ekskl. moms
Takst 2020
  Inkl. moms
Administration100,00100,00125,00
Storskraldsordning10,005,006,00
Papir- og glasindsamling  100,00125,00156,00
Farligt affald36,0050,0063,00
*Genbrugsplads634,00800,001.000,00
I alt "Genbrugsordninger"  880,001.080,001.350,00

*Genbrugspladsgebyr for etageboliger, lejligheder m.v. kan nedsættes til ½ gebyr - dvs. 400,00 kr. ekskl. moms pr. boligenhed. Principperne for hvem der kan opkræves et nedsat genbrugspladsgebyr fastsættes i regulativ for husholdningsaffald.

Genbrugspladsgebyr for erhverv

Genbrugspladsgebyr for erhverv  Takst 2019
    Ekskl. moms 
Takst 2020
Ekskl. moms 
Takst 2020
   Inkl. moms
Administrationsgebyr150,00Udgået
Virksomhedstyper:
Øvrige virksomheder  507,001.100,001.375,00
Håndværkere og anlægsgartnere 0-1 ansatte1.169,002.400,003.000,00
Håndværkere og anlægsgartnere 2-10 ansatte4.356,008.700,0010.875,00
Håndværkere og anlægsgartnere over 10 ansatte19.792,0040.000,0050.000,00
Pris per besøg150,00100,00125,00

Gebyret opkræves i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 27. december 2018.

I forbindelse med finansloven for 2019 er det besluttet at afskaffe administrationsgebyr for erhverv.

Fra 1. januar 2012 blev det frivilligt om virksomheder ønsker at benytte de kommunale genbrugspladser. I henhold til Bekendtgørelse om affald skal virksomheder tilmelde sig ordningen, og betale det af Byrådet fastsatte gebyr, hvis de ønsker at benytte genbrugspladserne.

I Ikast-Brande Kommune udstedes der et adgangskort til virksomheder som tilmelder sig genbrugspladsordningen. Adgangskortet skal benyttes ved aflevering af affald fra virksomheden.